• Categories
  • Prawne aspekty wolności

The Symbol : 9788374418492
Wydawnictwo Adam Marszałek
Autor red. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Daniel Wacin
Rok wydania 2007
Oprawa broszurowa
48.78
opak To the virus Vault
Reviews
Shipping price The Lack Of
The Availability Of 5 opak
EAN 9788374418492

Orders by phone: 501-031-535

Leave your phone
W 2005 roku zapoczątkowana została na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego seria wydawnictw poświęconych najważniejszym kategoriom kształtującym instytucje prawne. W serii tej ukazały się dotychczas Koncepcje suwerenności. Zbiór studiów, pod redakcją I. Gawłowicz i I. Wierzchowieckiej, Warszawa 2005 roku oraz Prawa podmiotowe pojmowanie w naukach prawnych. Zbiór studiów, pod redakcją J. Ciapały i K. Flaga-Gieruszyńskiej, Szczecin 2006 roku. Walory naukowe tych publikacji oraz dobry wydźwięk środowiskowy jaki stał się ich udziałem, skłoniły do kontynuacji serii opracowań monograficznych odnoszących się do fundamentalnych kategorii filozoficzno-prawnych. Tym razem problematykę, na której skoncentrowały się badania, stanowi wolność a precyzyjniej prawne aspekty wolności. Wybór ten podyktowany jest przeświadczeniem, iż choć pojęcie wolności nie przynależy wyłącznie naukom prawnym, to na ich gruncie odgrywa kluczową rolę. Co więcej, problemy, takie jak: zakreślanie granic wolności przez prawo przedmiotowe, wzmacnianie prawnych gwarancji korzystania z niej przez jednostkę czy też pojmowanie jednej z podstawowych ról państwa, jaką stała się ochrona wolności w zakresie nieobjętym ograniczeniami, zdają się uzasadniać potrzebę stałego prowadzenia badań w tym zakresie. Monografia adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców, zarówno praktyków jak i teoretyków, którzy w swej działalności analizują podstawowe problemy wolności, swobód, praw i ich ograniczeń. Monografia stanowić może zatem szczególny przedmiot zainteresowania prawników, administratywistów i politologów.
There is currently no comments or ratings for this product.
The Signature Of The
Email
Ask a question